PROJEKTI

Zahvaljujući distribuiranim znanjima naših stručnjaka, Simple grupa razvija i proizvodi širok spektar visokokvalitetnih proizvoda koji povećavaju učinkovitost, štede vrijeme i novac. Ponosni smo što su neki od proizvoda u procesu patentne prijave. Sretni smo što ćemo uskoro i njih moći prezentirati. S obzirom na to da poštujemo NDA (ugovor o tajnosti), u nastavku možete pronaći samo određene projekte, proizvode i pametna rješenja.

1. Industrija automobila

U cilju podizanja kategorizacije postojeće čiste sobe, korištene za potrebe završne obrade piezo aktuatora koji se primjenjuju u auto industriji, razvili smo inovativno rješenje nadogradnje sustava čišćenja.

Razvijeno rješenje uklanja i najsitnije čestice prašine veličine od 1 do 150 mikrona, u apsolutnom iznosu, čime značajno povećava samu učinkovitost čišćenja.

Sva ugrađena oprema osmišljena je i izrađena na način da se u potpunosti uskladi s prostorom i tehnologijom te omogući izrazito jednostavan način korištenja.

Cjelokupnim rješenjem dodatno smo povećali učinkovitost čiste sobe i time osigurali brzu isplativost cjelokupnog rješenja nadogradnje.

2. Hoteli, vile, apartmani, wellness i kongresni centri

U cilju pružanja kvalitetnije i konkurentnije usluge svojim korisnicima (gostima), objekti poput hotela, vila, apartmana, wellness-a i kongresnih centara moraju zadovoljiti visoke standarde čistoće i učinkovitosti.

Sukladno individualnim zahtjevima predstavnika investitora, za svaki objekt izrađujemo posebno prilagođena rješenja centralnih sustava za usisavanje. 

Takav pristup omogućuje nam izradu visoko učinkovitih sustava koji značajno pojednostavljuju i olakšavaju svakodnevno čišćenje cijele visine prostora.
Centralni sustavi za usisavanje, namijenjeni profesionalnoj upotrebi, omogućuju istovremeni rad većeg broja korisnika te kvalitetno čišćenje raznih osjetljivih materijala i reljefnih površina kao i raznovrsne opreme prostora bez mogućnosti njihovog oštećenja. 

Zahvaljujući izrazito tihom načinu rada, omogućeno je korištenje sustava tijekom cijelog radnog vremena djelatnika, bez bojazni da se bukom remeti mir gostiju u susjednoj sobi ili prostoru hodnika. 

Za razliku od klasičnih usisavača, centralni sustav za usisavanje trajno uklanja svu usisanu prljavštinu i ne ostavlja težak miris u prostoru. Jedinstven način rada, zajedno s nizom ostalih prednosti, čini ga poželjnom opremom za prostore s visokim ekološkim standardima. 

U nastavku su navedene glavne razlike između centralnog sustava za usisavanje i klasičnih usisavača, a koje su od izrazite važnosti za krajnje korisnike:

Sukladno nabrojanim pozitivnim utjecajima na funkcionalnost i opći dojam prostora te značajnim uštedama koje donosi, centralni sustav usisavanja predstavlja visoko isplativu investiciju u svim segmentima.

3. Farmaceutska industrija

Zbog nemogućnosti cjelovremenog rada strojeva u zatvorenom prostoru proizvodnog procesa, dolazi do onečišćenja strojeva i radne okoline, što narušava stroge sanitarno-tehničke uvjete.

Kako bismo omogućili zahtjevne higijenske uvjete, nadogradili smo postojeće sustave za čišćenje kompletnim inovativnim rješenjem povezivanja na strojeve.

Uz navedeno, rješenje uključuje izradu posebno dizajniranih namjenskih nastavaka koji omogućuju sakupljanje precizno definirane veličine čestica.
Navedeni nastavci imaju FDA (Food and Drug Administration) certifikat, čime su potvrđeno sigurni za korištenje u farmaceutskoj industriji. Posebno su oblikovani kako bi u potpunosti mogli dosegnuti svaki teško dostupni dio stroja i prostora.

Kako bismo dodatno trajno povećali učinkovitost i funkcionalnost sustava čišćenja, nadogradili smo sustav instalacija i upravljanja.

4. Prehrambena industrija

Higijenski standardi u prehrambenoj industriji zahtijevaju trajno visoku razinu čistoće kroz cjelokupan proces proizvodnje.

Na zahtjev, izrađen je industrijski sustav za svakodnevno čišćenje s posebno prilagođenim sustavom separatora, namijenjen selektivnom odvajanju nakupljenih čestica u procesu predfiltracije i filtracije.

Time smo trajno osigurali funkcionalnost čišćenja i spriječili svaku mogućnost zagušenja filtera, što je ujedno najveći problem u industriji koja radi sa sitnim i ljepljivim praškastim materijalima.

Kvalitetno projektiran i izveden sustav čišćenja s navedenim individualno prilagođenim rješenjem, poštuje zahtjevne higijenske standarde prehrambene industrije te ujedno značajno povećava učinkovitost, brzinu i jednostavnost svakodnevnog čišćenja.

5. Informatička industrija

Zbog elektrostatskog zračenja prilikom korištenja, elektroničke komponente imaju veliku sklonost privlačenju prljavštine, koja se kroz vrijeme nakuplja na svim njihovim komponentama i često se taloži unutar najužih prostora (poput rebrastih hladnjaka procesora, oko tranzistora i ventilatora).

Za potrebe čišćenja visoko osjetljivih komponenti i ostale zaprimljene računalne opreme u regionalnom servisu, izradili smo inovativno prilagođeno rješenje. Navedenim je rješenjem omogućeno visoko učinkovito suho čišćenje komponenti i sklopova bez mogućnosti njihova oštećenja.

Za čišćenje se koriste isključivo nastavci koji ne ostavljaju tragove tijekom korištenja, a cjelokupno je rješenje izolirano od mogućnosti pojave statičkog elektriciteta.

Izrađeno rješenje odlikuje se jednostavnošću korištenja te značajnim povećanjem brzine i učinkovitosti čišćenja, bez mogućnosti oštećenja proizvoda.

6. Zubotehnička industrija

Zbog specifičnosti radnih procesa, u zubotehničkim laboratorijima nastaje velika količina opasnog zagađenja. Zagađenje nastaje prilikom obrade zubnih nadomjestaka (implantanata, krunica, ljuskica) u procesu mehaničke obrade (pjeskarenja, obrezivanja i brušenja).

Prilikom pjeskarenja koriste se visoko abrazivni kancerogeni materijali kao što je aluminijev oksid. Obrezivanje i brušenje, kao i fino poliranje radi se u sjedećem položaju za radnim stolom s približenim predmetom obrade zbog visoke preciznosti rada.

Mehaničkom obradom ispečenih modela, zbog njihove izrazite tvrdoće dolazi do razbijanja materijala na nano čestice koje imaju sposobnost ulaska u ljudski organizam direktno kroz pore kože (ruku, lica,..).

Zbog opisanih radnih uvjeta nastaju već poznate profesionalne bolesti poput alergija, bolesti kože, pojave bubrežnog kamenca te raka probavnog sustava i dišnih puteva.

Za opisanu problematiku izradili smo inovativno rješenje koje gotovo u potpunosti trajno uklanja opasnu kancerogenu prašinu iz radnog prostora zubotehničkih laboratorija. Inteligentno smo koristili modularni dizajn novih komponenata i na inventivan način kreirali tehnički vrlo napredan sustav. Ovo inovativno rješenje (trenutno u fazi patentne zaštite) koristi aktivnu komunikaciju među komponentama i sustavno rješava problematiku onečišćenja.
Jedinstvenim sustavom trajno čuvamo i štitimo zdravlje zubotehničara, povećavamo radnu učinkovitost, smanjujemo buku u prostoru te povećavamo radni vijek zubotehničke opreme i strojeva u prostoru.

7. Profesionalne vakuumske utičnice

Za potrebe centralnog sustava za usisavanje, razvijamo novu generaciju profesionalnih usisnih utičnica.

Utičnice nove generacije ističu se elegantnim dizajnom, kvalitetnim kinematskim rješenjima i konstrukcijom koja osigurava njenu kvalitetu i dugovječnost.

Zahvaljujući inovativnom rješenju, nova generacija usisnih utičnica predviđena je za opremanje standardnih te prostora s visokom razinom vlage poput wellnessa i prostora oko bazena.

Ističu se s mogućnošću prihvata završnih okvira (maski) komercijalnih proizvođača elektro opreme njemačkog standarda s kojima su usklađeni bojom, teksturom i vrstom materijala. Time se u potpunosti usklađuju s dizajnom interijera te ujedno unaprjeđuju sustav centralnog usisavanja i omogućuju jednostavnost njegova korištenja.

8. Prostori autopraonica

Svim autopraonicama koje se nalaze u gusto naseljenom mjestu, buka koju stvaraju motori klasičnih usisavača predstavlja velik problem zbog kojeg se nerijetko i trajno zatvaraju.

Navedeni problem osobito je izražen u zimskim mjesecima jer korištenjem usisavača u zatvorenom prostoru, stvara se efekt akustične komore čime se buka dodatno povećava.

Kako bismo trajno riješili problematiku buke u otvorenom i zatvorenom prostoru, izradili smo posebno prilagođeno rješenje centralnog sustava usisavanja.

Njime smo u najvećoj mogućoj mjeri smanjili razinu buke na samom mjestu usisa, za stvaranje podtlaka odabrali smo tihi uređaj s ciklonskim separatorom i razvili smo inovativno rješenje prigušivača buke na mjestu ispuha.

Time smo trajno riješili problem nastajanja i apsorpcije buke te smo ujedno izradili rješenje koje garantira veliku i postojanu snagu usisa, mogućnost čišćenja teško dostupnih dijelova unutrašnjosti vozila, jednostavnost korištenja te veliku brzinu čišćenja.